รอยสักกับชีวิตการทำงาน

ถ้าจะพูดถึงการมีรอยสักกับการทำงาน เป็นเรื่องที่ยากในสังคมไทย หากจะมีรอยสัก ก็ควรจะคิดให้ดี ก่อนจะสัก เพราะเมื่อเราสักแล้ว เป็นเหมือนสิ่งดราตึงในร่างกาย ยากที่จะลบออกไปได้ ถึงแม้วงการแพทย์จะพัฒนาสามารถลบรอยสักได้แล้ว แต่ก็ยังไม่แน่นอน 100% แน่นอน อาจจะมีแผลเป็นหรือแผลต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นรอยอยู่ดี

เราว่ากันถึงสีงคมกับรอยสัก ทำไมเราจึงต่างกับวัฒนธรรมของต่างชาติ?

  • เพราะการมีรอยสักเป็นสิ่งบงบอกถึงความรุนแรง
  • การสักส่วนใหญ่จะเป็นพวกเด็กแว๊นซ์และสก๊อย ส่วนน้อยจะเป็นวัยรุ่นที่มีความประพฤติที่ดี
  • กระทบต่อหน้าที่การงาน เพราะสังคมไทยเป็นสังคมมองแค่เปลือก
  • คนไทยถือว่าการสักคือความเท่ห์ แต่เมืองนอกคือสิ่งที่มีความหมายสำหรับเค้า และเค้ายอมรับได้
  • คนที่สักจะถูกมองเป็นคนที่ไม่ดี นิยมความรุนแรง มากกว่าความสวยงาม ยกเว้ยคุณเป็นคนมีชื่อเสียง
  • พวกขี้ยาชอบสัก สังคมถึงประณามคนสักมากมาย
  • ควรสักบริเวณที่เสื้อผ้าปกปิดได้ จะได้ไม่เป็นภาระในอนาคต