Passion กับความรัก และการครองคู่

คำว่า Passion อาจจะเคยผ่านหูของเพื่อนๆมาบ้าง ที่เป็นคำติดปากอยู่ช่วงหนึ่งก็คือ “หมด Passion” ความหมายของมันคืออะไร แปลตามความหมาย Passion หมายถึงความลุ่มหลง ดังนั้นความหมายในภาษาไทย จึงหมายถึง ความรู้สึกรัก รู้สึกมีแรงบันดาลใจ เป็นแรงกระตุ้นให้ทำบางอย่าง กระตุ้นให้เกิดความคิด หรือรู้สึกหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือในตัวบุคคล เมื่อเราเกิด Passion กับคน จึงมีเรื่องของความรักและเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้อง จะเกี่ยวกันอย่างไรนั้นอ่านต่อเลย Continue reading “Passion กับความรัก และการครองคู่”