อวัยวะเพศชายและหญิงเป็นอย่างไร

อัณฑะ (Testis) เป็นต่อมเพศชองชายทาหน้าที่ผลิตตัวอสุจิ (Sperm) และสร้างฮอร์โมนเพศชายอัณฑะมี 2 ข้าง หลายคนคงสามารถเห็นอวัยวะเพศชายจากหนังโป๊ออนไลน์กันได้ทั่วไป ภายในประกอบด้วยหลอดสร้างตัวอสุจิ (Somniferous tubules) มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ ขดเรียงกันอยู่มากมาย ทาหน้าที่สร้างตัวอสุจิ นอกจากนั้นภายในอัณฑะยังมีเซลล์ทาหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายเพื่อควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของเพศชาย เช่น เสียงห้าว มีหนวดเครา เป็นต้น
อัณฑะบรรจุอยู่ภายในถุงอัณฑะ (Scrotum) ซึ่งทาหน้าที่ปรับอุณหภูมิให้ต่ากว่าอุณหภูมิของร่างกายประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส (ประมาณ 34 องศาเซลเซียส) ให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของตัวอสุจิ
หลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) เป็นที่พักของตัวอสุจิที่สร้างจากหลอดสร้างหลอดอสุจิ หลอดเก็บตัวอสุจิจะอยู่ด้านบนของอัณฑะต่อเชื่อมกับหลอดนาตัวอสุจิ
ท่อนาตัวอสุจิ (Vas deferens) อยู่ต่อจากหลอดเก็บตัวอสุจิ ทาหน้าที่ลาเลียงตัวอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้าเลี้ยงอสุจิ
ต่อมสร้างน้าเลี้ยงตัวอสุจิ (Seminal vesicle) อยู่ต่อจากหลอดนาตัวอสุจิ ทาหน้าที่สร้างสารอาหารสาหรับเลี้ยงตัวอสุจิ ได้แก่ น้าตาลฟรักโทส วิตามินซี โปรตีนโกลบูลิน และสร้างของเหลวเพื่อทาให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิ
ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) อยู่บริเวณตอนต้นของท่อปัสสาวะ ทาหน้าที่สร้างสารที่เป็นเบสอ่อน ๆ เข้าไปในท่อปัสสาวะปนกับน้าเลี้ยงตัวอสุจิเพื่อลดความเป็นกรด เพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมสาหรับตัวอสุจิ
ต่อมคาวเปอร์ (Cowper’s gland) อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก ทาหน้าที่สร้างน้าเมือกหล่อลื่นในท่อปัสสาวะ เพื่อให้ตัวอสุจิเคลื่อนตัวได้สะดวกและเร็วขึ้น
อวัยวะภายนอกเรียกว่า องคชาต (penis) เป็นหลอดกลวง มีท่อปัสสาวะและท่ออสุจิซึ่งเชื่อมต่อกัน เป็นทางผ่านของปัสสาวะและอสุจิ แต่น้าปัสสาวะและน้าอสุจิจะไม่ออกจากท่อในเวลาเดียวกัน มีเยื่อที่แข็งตัวได้เมื่อมีเลือดเข้าไปคั่งอยู่ การทางานจะอยู่ใต้อานาจของเส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลังบริเวณก้นกบ

อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกเพศหญิง
เนิน มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมลง ตั้ง น้องๆคนไหนไม่เคยเห็นสามารถดูได้หนังโป๊ออนไลน์จากเว็ปโป๊ทั่วไป อยู่บนกระดูกหัวหน่าว ประกอบด้วยไขมันจานวนมาก ปกคลุมด้วยผิวหนัง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีขนเกิดขึ้นปก คลุมบริเวณนี้
แคมใหญ่ มีลักษณะเป็นกลีบเนื้อนูนทอด จากเนิน ลงมาทั้ง 2 ข้าง เรียวลงมาจรดกันที่บริเวณฝีเย็บ ปกติกลีบเนื้อทั้งสองข้างนี้จะอยู่ติดกัน และปิด อวัยวะสืบพันธุ์ภายในทั้งหมด
แคมเล็ก มีลักษณะเป็นกลีบเนื้อเช่นเดียวกัน แต่ เล็กกว่า ซ้อนอยู่ด้านในลงมาจรดกันที่บริเวณอวัยวะ เพศ
ปุ่มกระสัน เนินตุ่มเล็กๆ ที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่ ยืดหดได้ มีเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงมาก จึงเป็นจุด ที่ไวต่อความรู้สึกมาก
ช่องคลอด ช่องปัสสาวะและรูเปิดของต่อมบาโธลิน จะเปิดบริเวณที่เรียกว่า เวสติบูล ต่อม
บาโธลินที่มี อยู่ จานวนมากในบริเวณนี้ จะทาหน้าที่ขับน้าเมือก ออกมาหล่อลื่นช่องคลอด
เยื่อพรหมจารี เป็นเนื้อเยื่อบางๆ อยู่รอบปากเปิดของช่องคลอด มีรูเปิดตรงกลาง เยื่อนี้จะฉีกขาดได้จาก การร่วมเพศหรือการออก กาลังกายที่โลดโผน
ฝีเย็บ คือบริเวณส่วนล่างของช่องคลอดลงมาถึงทวาร บริเวณนี้จะฉีกขาดได้ในระหว่างการคลอด ปัจจุบัน จึงตัดบริเวณนี้แทนการ ปล่อยให้ฉีกขาดเอง